Általános szerződési feltételek

A www.geouzlet.hu alatt található online áruház üzemeltetője:

Az eladó cégneve és székhelye:

SGS Geosolutions s.r.o.
M. M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica (Besztercebánya)
Szlovákia

Cégjegyzékszám: 50 206 664
Adószám: 2120279480
Áfa-azonosító: SK2120279480

Banki kapcsolat
TransferWise Europe SA
Számlaszám: 12600016-18753949-35864990
IBAN: HU18 1260 0016 1875 3949 3586 4990
Bankcím: Avenue Marnix 13-17, Brussels, 1000 Belgium

Bejegyzett a cégnyilvántartásba: Banská Bystrica (Besztercebánya) Kerületi Bíróság, szakasz: Kft., Ügyszám 29870/S

E-mail: info@geouzlet.hu

Felügyeleti hatóság:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
Dolná 46
974 00  Besztercebánya
telefon 048/412 49 69, 048/415 18 71

I. cikk – Fogalmak

Eladó
Az SGS Geosolutions s.r.o. cég, amely az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor saját nevében jár el és árut árusít az e-shop-on (online áruházon) keresztül
Fogyasztó
olyan természetes személy, aki az árut a www.geouzlet.hu domain online áruházán keresztül vásárolja meg, és akinek az áruit nem foglalkoztatás, szakma vagy üzleti tevékenység céljából használják fel
E-shop
online áruház (e-üzlet, e-bolt), amely a www.geouzlet.hu webhelyen található
Áru
E-shop-on keresztül kínált áruk
Megrendelés
a Fogyasztó fellépése az E-shop-al kapcsolatban, amely kifejezi a Fogyasztó akaratát az áruk megvásárlására az E-shop-on
Ár
a Megrendelésben meghatározott teljes ár, különös tekintettel a Fogyasztó által megrendelt és a Megrendelésben felsorolt teljes ár, valamint ÁFA vagy egyéb adók, illetékek, beleértve a Szállítás árát
A szállítás ára
az áruk szállításának ára az eladótól a fogyasztóig
Feltételek – ÁSZF
ezeket az általános szerződési feltételeket

 

II. Cikk – Általános rendelkezések

1. Ezek a ÁSZF az alábbiakat szabályozzák:
– az áruk Fogyasztó általi vásárlása az E-shop-on keresztül,
– az áruk eladási és vásárlási feltételei az eladó e-üzletén keresztül,
– a Szerződő Felek jogai és kötelezettségei, j. Az Eladó és a Fogyasztó az e felek között megkötött adásvételi szerződés alapján jönnek létre, amelynek tárgya az Áruk adásvétele és eladása az eladó e-üzletén keresztül.

 

III. Cikk – A szerződés megrendelése és megkötése

1. A fogyasztó az Eladótól a www.geouzlet.hu domain alatt található E-shop-on keresztül megvásárolja az árut.
2. Minden áru leírása, tulajdonságai és ára az e-üzletben található.
3. Az áruk e-boltban történő megvásárlása nem kötelez az e-boltban történő regisztrációra, ahol a Fogyasztó köteles kitölteni az e-boltban megkövetelt adatokat. A regisztrációkor megadott e-mail címre egy e-mail üzenetet küldünk, amely megerősíti a fiók létrehozását.
4. A sikeres regisztráció után a Fogyasztó hozzáférhet fiókjához, amelyen keresztül bejelentkezik az E-shop-ba vásárláskor. Minden további vásárláskor a Fogyasztó már nem regisztrál, elegendő, ha a bejelentkezési adataival bejelentkezik fiókjába az E-üzletben.
5. A fogyasztó az E-bolton keresztül megrendelheti az árutaz eladótól az e-boltban megadott utasítások szerint.
6. Ha megnyomja a „Kosárba teszem” gombot, amelyhez az áruk tartoznak, a megrendelt áruk automatikusan hozzáadódnak az adott fogyasztó kosárához. Ennek a Fogyasztónak a kosara a Megrendelés létrehozása során bármikor megtekinthető.
7. A bevásárlókosár nézetében a Fogyasztó az Eladó által kínált lehetőségek szerint az áruk szállítási módját is választja.
8. Az egyes áruk árai, áfa stb. a kiválasztott szállítási módnak megfelelő árufuvarozási árat is hozzá kell adni, ha az eladó az áruk többféle módon történő szállítását lehetővé teszi.
9. Megrendelés A fogyasztó a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomásával fejezi be a megrendelést. Korábban a Fogyasztó köteles megismerkedni ezekkel az ÁSZF-kel és megerősíteni ezt az értesítést az „Elolvastam a Általános Szerződési Feltételeket” gombra kattintva.
10. Megrendelés elküldésével, A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomásával a Fogyasztó azt is megerősíti, hogy az eladó értesítette őt:
– az áruk jellemzőiről,
– a teljes árról, amelyet a Fogyasztó köteles kifizetni az eladónak.
11. A Megrendelés létrehozása után ezt a Megrendelést regisztrálják az E-shop rendszerben. Az eladó a Fogyasztó e-mail címére küld amelyet a regisztrációkor megadott az alábbiakat:
– megrendelés megerősítése megrendelési információkkal,
– a szerződés elállási nyomtatványa.
12. A Megrendelés visszaigazolásának a ÁSZF 11. pontja szerinti más dokumentumokkal a Fogyasztónak történő kézbesítésével a Vásárlási szerződés megkötöttnek tekintendő, és a tárgya a Meghatározott Termékeknek a benne megadott áron történő kézbesítése, az abban foglalt feltételekkel.

 

IV. Cikk – Fizetési és szállítási feltételek

1. Az E-üzletben található összes ár ÁFA nélkül kerül feltüntetésre, a vonatkozó ÁFA összeget pedig a kosárba helyezés után láthatja a kosár megtekintéskor. A Fogyasztó a Megrendelés szerint fizeti az árat az alábbi módokon:
a) online hitelkártyás fizetés a fizetési kapun keresztül,
b) közvetlen befizetés a számlára,
c) utánvéttel (díj 550 HUF + AFA).
3. Az eladó nem számít fel díjat az ár megfizetéséért. Az eladó azonban figyelmeztette a Fogyasztót, hogy az a szervezet, amelyben az Ár kifizetésre kerül, díjat számíthat fel a fizetésért (pl. befizetés bankszámlára).
4. A Fogyasztó vállalja, hogy az árat a Megrendelésben meghatározott határidőn belül fizeti.
5. Fizetés azt az időpontot jelenti, amikor az Ár jóváírásra kerül az eladó számláján.
6. Az Eladó a megrendelt árut a Vevőnek a Fogyasztó által a Megrendelésben megadott szállítási címként megadott címre szállítja.
7. Az eladó általi áruszállítást biztosítja:
a) futár,
b) e-mailben – elektronikus engedélyek esetén.
8. A szállítási árat a megrendelésnek a fogyasztóhoz történő elküldése előtt határozzák meg, és azt a megrendelés e cikk 8. pontjában említett teljes ára alapján számítják ki.
9. A futárszolgálat árát a rendelés teljes ára alapján határozzák meg a következők szerint:
a) legfeljebb 82 999 Ft + ÁFA megrendelési ár esetén a postai és csomagolási díj tól 2500 Ft + ÁFA,
b) 83 000 Ft + ÁFA feletti teljes megrendelési ár esetén a postai és csomagolási díj 0 Ft + ÁFA,

 

V. Cikk – Tanácsadás a fogyasztó elállási jogával kapcsolatban

1. A fogyasztónak joga van az indokolás nélkül az áruk kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszavonni a szerződést, ezt az időszakot fenntartottnak kell tekinteni, ha az elállási értesítést legkésőbb az időszak utolsó napján megküldi az eladónak. Az árukat a Fogyasztó által átvettnek kell tekinteni abban a pillanatban, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik fél, a fuvarozó kivételével, a megrendelt áruk minden részét átveszi, vagy ha:
a) a Fogyasztó által egy Rendelésben megrendelt több árut külön kell kézbesíteni, az utolsóként szállított áruk átvételekor,
b) több részből vagy darabból álló árukat szállít, az utolsó rész vagy darab átvételekor,
c) az első áru kézhezvételekor ha meghatározott időnként ismételten rendel árut.
2. A fogyasztó a jelen ÁSZF 1. pontja szerinti elállási jogát az alábbiak szerint gyakorolja:
a) írásban az eladó fent említett székhelyén, vagy,
b) e-mailben az info@geouzlet.hu címen.
3. A fogyasztónak a ÁSZF e cikk 1. pontja alapján joga van a szerződéstől elállni, ha a 1. mellékletként szereplő formanyomtatványt használja. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a jelen ÁSZF 1. pontja értelmében gyakorolja a szerződéstől való elállási jogát, az Árut visszajuttatja az eladónak, az ÁSZF-ben feltüntetett címre történő elküldésével, legkésőbb az elállási jogának gyakorlásától számított 14 napon belül.
4. A ÁSZF 1. pontja szerinti szerződés elállása esetén a Fogyasztó viseli az áruk visszaküldésének költségeit, ideértve az áruk visszaküldésének költségeit is, amelyeket jellegük miatt nem lehet postai úton visszaadni.
5. A visszaküldött áruk nem sérülhetnek, azokat a vásárlás másolt igazolásával, a teljes tartozékokkal, a dokumentációval és eredeti csomagolásban stb. szükséges visszaküldeni az Eladónak. A Fogyasztó felel az áruk értékének olyan csökkentéséért, amelyet a használat során nem okozott normál kopás, az ÁSZF 1. szakaszának megfelelő elállási időszakon belül.
6. A Fogyasztónak jogában áll az árut az áruk kézhezvételekor az elállási határidőn belül az áruk tulajdonságainak és működőképességének megállapításához megfelelő módon kicsomagolni és tesztelni az Árukat.
7. Az eladó az e cikk 1. pontja szerinti, a Fogyasztó általi elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak a Fogyasztó által a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott visszavonással kapcsolatos kifizetéseket, ideértve a szállítást, a kézbesítést és a postai és egyéb költségek. Az eladó az előző mondatban említett befizetést ugyanolyan módon téríti vissza a Fogyasztónak, mint amelyet a Fogyasztó az áruk fizetésekor használt, kivéve, ha a Fogyasztó az Eladóval másként megállapodott. A szállítási, kézbesítési és postaköltségeket azonban az eladó az Ügyfélnek csak az eladó által kínált legolcsóbb szabványos kézbesítési módszer mértékében fizeti, függetlenül a Fogyasztó által választott kézbesítési módtól. Az eladó nem köteles a fogyasztót visszatéríteni, mielőtt az árut neki átadják, vagy a fogyasztó bizonyítja, hogy az árut visszaküldte neki.
8. A fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:
a) szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás nyújtását az ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és az ügyfél kijelentette, hogy megfelelő módon felszólították rá, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállási jogot, miután a szolgáltatást teljes mértékben nyújtották,
b) az ügyfél egyedi igényei szerint elkészített áruk, rendelésre készült áruk vagy kifejezetten egy vevő számára tervezett áruk eladása,
c) védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hang- és kép- felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, feltéve, hogy az ügyfél a csomagolást kibontotta,
d) elektronikus tartalom nyújtása, kivéve a kézzelfogható adathordozót, feltéve, hogy az ilyen tartalom szolgáltatása az ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezdődik, és az ügyfél kijelentette, hogy kellőképpen utasította, hogy az ilyen hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállási jogot.
9. Ha az ügyfél nem fizet a megrendelt árukért vagy szolgáltatásokért és / vagy más okból nem fizetik meg a fizetendő árat, a szolgáltató és az ügyfél közötti szerződés érvényessége automatikusan lejár.

 

VI. Cikk – Jótállási feltételek

1. Az áruk jótállási feltételeit a vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A vásárlási okmány garancia kártyaként szolgál.
2. A jótállási idő elvben abban az időpontban kezdődik, amikor az árut a vevő megkapta.
3. A jótállási idő:
a) 24 hónap a természetes személy által vásárolt áruk esetében,
b) 12 hónap a jogi személy által vásárolt áruk esetében (azonosító számmal),
c)4 hónap a használt árukra (hacsak másképp nincs meghatározva) – az árumegnevezés egyértelműen jelzi, hogy az árukat felhasználták.

 

VII. Cikk – Reklamáció feltételei

1. A panaszt elektronikus úton, a VI. Cikk szerinti utolsó rovatban az info@geouzlet.hu címre kell elküldeni a címzettnek ha nem volt más megegyezés.
2. A jótállási idő azon az napon kezdődik, amikor az árut a vevő megkapta.
3. Természetes személy – fogyasztó által vásárolt áruk esetén – a panaszt a Polgári Törvénykönyv szabályozza, ahol a garanciaidő az áruk kézbesítésének napjától számított 24 hónap, hacsak másként nem állapodnak meg.
4. Jogi személy által vásárolt áruk esetén természetes személy – vállalkozó, a panaszt a Kereskedelmi Törvénykönyv szabályozza, ahol a garanciaidő az áruk kézbesítésének napjától számított 12 hónap, hacsak másként nem állapodnak meg.
5. Azzal az idővel meghosszabbodik a jótállási időtartam, amely alatt az áru javításra szorul a szavatosság alatt és emiatt nem tudta használni az árut.
6. Panasz (reklamáció) benyújtásakor a fogyasztó köteles benyújtani az eladónak az eredeti adódokumentumot, amely garancia igazolásként szolgál.
7. Ha árut cserélnek egy újra, a vevő kap egy dokumentumot, amely tartalmazza az áruk cseréjére vonatkozó információkat, és minden további panaszt az adásvételi szerződés és ez a panaszdokumentum alapján nyújtanak be. Az áruk cseréje esetén az új termékekre a jótállási idő az új áruk kézhezvételétől kezdődik, de csak az új termékekre vonatkozik.
8. Az eladónak szállítandó árukra vonatkozó panasztételi eljárás azon a napon kezdődik, amikor a panaszról szóló értesítést kézbesítik az eladónak, valamint az igényelt árut.
9. Az eladó felel a hibákért, amelyek az áruk fogyasztó általi átvételekor, valamint az áruk átvétele és felhasználása után a jótállási időszak alatt fordulnak elő.
10. A jótállás nem terjed ki az alábbi hibákra:

  • az áruk mechanikai károsodása, amelyet a vevő a termék átvétele után okozott,
  • az áruk a gyártó utasításaival ellentétes használata,
  • az áruk olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg annak a környezetnek, amelyre az árut szánják,
  • szakszerűtlen beavatkozás az áruk gondozásának és karbantartásának használatába vagy elhanyagolásába,
  • túlzott terhelés, amely ellentétes az áruk dokumentációjában meghatározott feltételekkel, az általános elvekkel, a műszaki szabványokkal vagy a Szlovák Köztársaságban hatályban lévő biztonsági előírásokkal,
  • amelyek a szállításkor keletkeztek s a vevő átvette az árut,
  • víz, tűz, statikus vagy légköri áram vagy más vis maior,
  • a gyártó, beszállító vagy kereskedő által használt más alkatrészek használatával,
  • az áruk javítása vagy átalakítása olyan személyek által, akik nem jogosultak garancia-javítás elvégzésére,
  • kopás mely megfelel az adott anyagnak vagy felhasználásának.

10. A vevőnek már nem szabad használni azt a dolgot, amelyen hibát talált. A vásárlás után bekövetkező hibák esetén azokat a hiba felfedezésétől számítva, legkésőbb a garanciaidő lejártáig, indokolatlan késedelem nélkül meg kell jegyezni. A jótállási idő lejárta után a panasz benyújtásának joga megszűnik.
11. Az anyag vagy felhasználás kopás jellemzői nem tekinthetők hibának. Ez nem minősül hibának, ha az eladott termék jellegéből következik, hogy élettartama rövidebb, mint a jótállási idő, és ha ilyen cikk rendes használata esetén a jótállási idő lejárta előtt teljesen elhasználódott.
12. Az eladó azonnal, de ritkán legkésőbb a kézbesítéstől számított 3 napon belül határozza meg a panasz kezelésének módját. A panaszkezelésről a fogyasztót telefonon vagy e-mailben írásban értesítik. A panaszkezelés legfeljebb 30 napot vehet igénybe az igényelt áruk eladónál történő kézbesítésétől számítva. A panaszkezelési határidő lejárta után a fogyasztónak joga van visszavonni a vételi szerződést, vagy joga van az árut új termékekre cserélni.
13. Ha a fogyasztó az áru iránti igényt a vásárlás első 12 hónapjában nyújtja be, az eladó csak a szakmai megítélés alapján kezelheti az igényt az elutasítás révén; A szakmai értékelés eredményétől függetlenül a vásárlót nem lehet kötelezni a szakmai értékelés költségeinek vagy a szakmai értékeléshez kapcsolódó egyéb költségek megfizetésére.
14. Ha a fogyasztó a vásárlástól számított 12 hónapon belül panaszt nyújt be, és az eladó azt elutasítja, a panaszt kezelő személy köteles a panasz kezeléséről szóló dokumentumban feltüntetni, azt a személyt akinek a vevő elküldheti az árut szakmai értékelés céljából.
15. Kijavítható hiba esetén a fogyasztónak joga van díjmentesen, kellő időben és megfelelő módon kijavítani. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni
16. A fogyasztó a hiba kijavítása helyett kérheti az áruk cseréjét, vagy ha a hiba csak az áruk egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, feltéve, hogy az eladónak nem jelent aránytalan költségeket az ár vagy a hiba súlyossága miatt.
17. A hiba kiküszöbölése helyett az eladó mindig helyettesítheti a hibás árukat tökéletes termékekkel, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a fogyasztó számára. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza, hogy az árut hibáik nélkül rendeltetésszerűen felhasználhassák, a fogyasztónak joga van az árut cserélni, vagy joga van elállni a vételi szerződéstől. Ugyanazok a jogok fennálnak a fogyasztónak javítható hibák esetén is, ha ezek a javítás után is megismétlődnek vagy ha nagyszámú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut.
18. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevő ésszerű árengedményre jogosult a cikk árából.
19. Az eladó köteles legkésőbb a panasz dátumától számított 30 napon belül a fogyasztónak visszaigazolást adni a panaszról és a panasz kezeléséről. A fogyasztót a panasz eredményéről azonnal, a panaszkezelési eljárás befejezése után e-mailben értesítik, ill. telefonon keresztül.
21. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó kezelte panaszát, vagy ha úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette jogait, akkor lehetősége van jogorvoslatért fordulni az eladóhoz. Ha az eladó nemlegesen válaszol a jogorvoslati kérelemre vagy nem válaszol erre a feladástól számított 30 napon belül, a fogyasztónak joga van alternatív megoldást kérni vitájához a 391/2015 Coll. törvény 12. §-ának rendelkezései szerint a fogyasztói viták alternatív megoldásáról. Az eladóval SGS Geosolutions s.r.o. folytatott fogyasztói viták alternatív megoldására illetékes szervezet. a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési egységek jegyzékében nyilvántartásba vett releváns felhatalmazott jogi személy (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk oldalon).A fogyasztónak joga van megválasztani, hogy ezen alternatív vitarendezési egységek közül melyikhez forduljon. A fogyasztó alternatív vitarendezési javaslat benyújtására felhasználhatja az online vitarendezési platformot, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

 

VIII. Cikk – A személyes adatok védelme

1. Az Ön személyes adatainak megadásával, ill. a megrendelés és a regisztrációs űrlap kitöltésével az ügyfél, a természetes személy, azaz az érintett személy hozzájárult az eladóhoz azok feldolgozásához. A hozzájárulást a 18/2018 számú törvényben (Szlovákiai törvény) foglaltak szerint teszi. Törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény).
2. A hozzájárulást az eladónak a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kell megadni. Az eladó jogosult az Ügyfél személyes adatainak feldolgozására az áruk vagy szolgáltatások eladásának biztosítása és az áruk vagy szolgáltatások vásárlásának igénylése céljából, valamint az ügyféllel közvetlenül vagy közvetve a tárgyhoz kapcsolódó bármilyen további kommunikáció céljából. Az eladó vállalja, hogy az Ügyfél személyes adatait nem hozza nyilvánosságra harmadik fél számára, kivéve, ha ez a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében feltétlenül szükséges.
3. Az Ügyfél kifejezetten egyetért azzal, hogy az eladó jogosult ingyenesen és fenntartás nélkül tárolni és feldolgozni személyes adatait, például az ügyfél nevét és vezetéknevét, e-mail címét, telefonját és postai címét. Az Ügyféllel a feldolgozott személyes adataival kapcsolatban a személyes adatok védelméről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott minden jog fennáll.
4. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást határozatlan időre adják önkéntesen, de nem hosszabb ideig, mint amire a személyes adatok feldolgozásának biztosításához szükség van, és bármikor írásban, ajánlott levélben visszavonhatók. A felhatalmazott szervezet a jóváhagyás visszavonásáig feldolgozhatja a személyes adatokat.

 

IX. Cikk – Záró rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a szlovák jogrend általánosan kötelező érvényű jogszabályaival összhangban fejlesztették ki, különösképpen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyvvel, valamint a Szolgáltató és az Ügyfélnek a jelen Általános Szerződési Feltételek által meghatározott jogaival és kötelezettségeivel, és ha szükséges, a szlovák jogrend egyéb alkalmazandó jogszabályainak rendelkezései.
2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek bármilyen módosítására az Ügyfél előzetes értesítése nélkül.
3. A Szerződési Feltételek, beleértve azok változásait, elfogadásuk és a www.geouzlet.hu weboldalon történő közzétételük napján lépnek hatályba.

Melléklet 1: A szerződés elállási nyomtatványa

word-icon Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy